Michael

Pianista

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

Home
Repertoár
Demo
Galerie
Informace
Adresa

Informace

HUDEBNÍ PRODUKCI NABÍZÍM OSOBNĚ (PIANO SÓLO) NEBO V DUU NEBO V TRIU.

V PŘÍPADĚ, ¦E VE VAćEM HOTELU NENÍ KLAVÍR K DISPOZICI,
MOHU PŘIPRAVIT K PRODUKCI SVÉ VLASTNÍ DIGITÁLNÍ PIANO,
KTERÉ VAćEMU BARU ČI RESTAURANTU PROPŮJČÍ POTŘEBNOU
DECENTNÍ ATMOSFÉRU.

ZAHRANIČNÍ POBYTY V NĚMECKU, RAKOUSKU, BELGII, ITÁLII,
ćVÍCARSKU, FINSKU, JAPONSKU